PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skriva ut, kopiera och skanna dokument

eduPrint

 

Undersidorna om eduPrint är delvis nya och ersätter de gamla sidor som fanns under införandet.

eduPrint är ett utskrifts-, skanning- och kopieringssystem för studenter och anställda vid Uppsala universitet som upphandlats av tretton lärosäten tillsammans.
Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument och bilder. Studenter betalar för sina utskrifter själva, anställda faktureras i efterhand till sin institution.

eduPrint-skrivarna finns i två storlekar, dels den traditionella ”stora” skrivaren som kan skriva ut i både A3 och A4 och har en häftningsfunktion, dels en mer kompakt version som bara skriver ut i A4. Båda modellerna skriver ut, kopierar och skannar i både färg och svartvitt, enkel- och dubbelsidigt.

OBS! eduPrint kan endast användas på en enhet som är ansluten till universitetets fasta nätverk eller det trådlösa nätverket Eduroam, det fungerar inte på UpUnet-S eller UU-guest.
 

Det finns flera sätt att skriva ut i eduPrint, du kan:

  • skriva ut via datorn
  • skriva ut från mobila enheter
  • e-posta dina dokument för utskrift
  • ladda upp dokument för utskrift i eduPrint-portalen, eduprint.uu.se, via webprint

Mer information om hur du skriver ut finns på följande sida: Skriva ut
 

På eduPrint-skrivarna finns även flera möjligheter att skanna, du kan:

  • skanna till e-post
  • skanna till folder
  • skanna till molnlagringstjänst, Sunet Box

Mer information om hur du skannar finns på följande sida: Skanna

 

Prislista för utskrifter

eduPrint har tre prislistor, en för anställda och övriga verksamma, en för studenter och en för besökare. Besökare är den som inte har konto vid Uppsala universitet, till exempel allmänheten som besöker universitetets olika bibliotek.

Var kan jag köpa utskriftskuponger?
Utskriftskuponger finns att köpa i receptionerna respektive servicecenter på BMC, Blåsenhus, Carolina Rediviva, Ekonomikum, Engelska parken, Segerstedthuset och Ångström. Kupongerna finns i valörerna 20 kr, 50 kr, 100 kr och 200 kr, men det är inte alla receptioner som har alla valörer.

Vad gör jag om det är slut på papper vid en skrivare?
Papper fylls på av en servicepartner enligt ett schema utifrån förväntad förbrukning. Om det är slut på papper är tanken i första hand att användaren fyller på, ifall det finns extra papper vid skrivaren. Det bör finnas extra papper vid de flesta skrivare, annars vänder du dig till intendenturen som kan sköta akutpåfyllning om pappret tar slut mellan påfyllningarna från servicepartnern.


Om du har problem med eller har frågor om eduPrint
Du kan vända dig till ditt lokala IT-stöd för handgriplig hjälp. Även IT Servicedesk kan svara på frågor och hjälpa till med anvisningar för installation av programvaran för eduPrint, ring 018 – 471 4400 eller maila till servicedesk@uu.se.