PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nätverk på Campus

Trådlöst nät Eduroam

För anställda, studenter, forskare och personal, besökare från andra universitet och lärosäten att få åtkomst till Internet.

Vad är Eduroam och guider om hur du ansluter till eduroam med din dator eller mobil enhet.

Guider om hur du ansluter till Eduroam med datorn eller den mobila enheten.

Trådlöst nät UU-Guest

Uppsala universitet har ett trådlöst nät (UU-Guest) för besökare.
Besökaren kan skapa konto som är giltigt i 24 timmar. Nätet ger tillgång till Internet.
Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS.
Besökaren ansluter sin enhet till nätet och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas.
Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

Trådlöst nät UpUnet-S

Kan användas av studenter vid Uppsala universitet/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), gäster med gästidentitet, anställda vid Uppsala universitet och studentorganisationer.

Du måste ha ett konto för att ansluta till UpUnet-S.

Studenter vid vissa mindre högskolor kan använda denna Internet-anslutning eftersom dessa högskolor inte är ansluten till Internet via SUNET.

Guider om hur du ansluter till UpUnet-S med datorn eller den mobila enheten.

Fast nätverk (LAN) på Uppsala universitet

UpUnet för anställda UpUnet-S för studentorganisationer och datorsalar på campus. Det är varje campus/institution/studentorganisation som är ansvarig för anslutningen och datorer som är anslutna till nätet.

Lokal IT på campus/institutionen kan blockera en datorsal så nätet där bara kan användas av vissa elever.

Felanmälan på nätverksuttag på universitetet anläggningar ska anmälas till respektive campus/institutions lokala IT-support.

Virtuellt privat nätverk (VPN)

För medarbetare (anställda och övriga verksamma) vid universitetet, som har behov av att arbeta på distans eller ha tillgång till universitetets resurser under tjänsteresa, finns möjlighet att via VPN-tjänsten ansluta till universitetets nätverk.

Du måste först ansöka om tjänsten.

Guiden om hur man installerar en VPN-klient på dator eller mobil enhet.

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!