Nätverk på Campus

Trådlöst nät Eduroam

För studenter och anställda vid Uppsala universitet, samt forskare och besökare från andra universitet och lärosäten.

Trådlöst nät UU-Guest

Uppsala universitet har ett trådlöst nät (UU-Guest) för besökare.
UU-Guest är idag tillgängligt vid Segerstedt, universitetshuset, Carolina och alla bibliotek vid campus.
Besökaren kan skapa konto som är giltigt i 24 timmar. Nätet ger tillgång till Internet.
Kravet är att besökaren har en mobiltelefon till vilken ett användarnamn och lösenord skickas med SMS.
Besökaren ansluter sin enhet till nätet och får då automatiskt upp en självservicesida där ett 24-timmarskonto kan skapas.
Efter 24 timmar kan besökaren skaffa nytt konto på samma sätt.

Trådlöst nät UpUnet-S

Kan användas av studenter och anställda vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), gäster med gästidentitet och studentorganisationer.

Fast nätverk (LAN) på Uppsala universitet

UpUnet för anställda UpUnet-S för studentorganisationer och datorsalar på campus. Det är varje campus/institution/studentorganisation som är ansvarig för anslutningen och datorer som är anslutna till nätet.

Lokalt IT på campus/institutionen kan blockera en datorsal så nätet där bara kan användas av vissa elever.

Felanmälan på nätverksuttag på universitetet anläggningar ska anmälas till respektive campus/institutions lokala IT-support.

Virtuellt privat nätverk (VPN)

För medarbetare (anställda och övriga verksamma) vid universitetet, som har behov av att arbeta på distans eller ha tillgång till universitetets resurser under tjänsteresa, finns möjlighet att via VPN-tjänsten ansluta till universitetets nätverk.