Molntjänster

Molntjänster innebär att lagring, funktioner, programvara, datorkapacitet eller liknande tillhandahålls som tjänster över Internet. 

Uppsala universitet tillhandahåller molntjänster för att underlätta för dig som medarbetare.

Följande länkar ger mer information om tjänsterna:

Försiktighet ska råda

Antalet molntjänster ökar stadigt och det finns många fördelar med molntjänster för flexibel lagring och delning av information, resurssnål IT-drift, tillgänglighet med mera. Samtidigt finns det en osäkerhet runt vad som är lämpligt eller lagligt att lägga ut i molnet. Molntjänster tillhandahålls ofta av internationella företag som lyder under andra länders lagstiftning, och information som hanteras i molnet kan i praktiken hanteras i många olika länder.

Som en del av universitetets informationsriktlinjer finns två särskilda riktlinjer runt användning av molntjänster: en för medarbetares enskilda användning och en för säkerhetskrav vid upphandling. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på sidan Riktlinjer och stöddokument inom säkerhetsområdet.

I de fall informationen bedöms vara kritisk eller väsentlig för verksamheten, eller där informationen varken får förloras, komma på avvägar eller användas av någon obehörig, ska försiktighet råda i användandet av molntjänster. Kryptering kan vara ett sätt att skydda informationen.

Molntjänster ska inte användas om det gäller hantering av känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Molntjänster ställer krav på dig som användare. Det är viktigt att du har överblick över vilken typ av information som du, din grupp, projekt, enhet eller motsvarande har tänkt hantera i molntjänsten: Är informationen skyddsvärd? På vilka olika sätt ska den hanteras och kunna nås? Det finns molntjänster som främst är för kommersiellt bruk och tjänster som är för privat bruk. Ibland kan gränserna mellan dessa vara oklara, speciellt då det gäller sådana som är allmänt tillgängliga utan direkt kostnad för den enskilde.