E-post vid Uppsala universitet - anställda och verksamma

På följande webbsidor hittar du guider för hur du använder ditt e-postprogram. Du kan till exempel ställa in ett frånvaromeddelande, skaffa en funktionsbrevlåda eller använda ett personligt certifikat för säker e-post. Skapa e-postlistor och funktionsepostadresser.

Behöver mera hjälp
Söka efter svar på dina frågor på Microsoft hjälpsidor.

E-postserver, Exchange

E-posthantering Mål och regler

Globala adressboken

Kontakter

Outlook Web App (OWA) 2010

Outlook Web App (OWA) 2016

Guider relaterade till e-post

E-postsignatur
Denna guide beskriver hur du skapar en e-postsignatur i e-postmeddelanden.

Frånvaromeddelande
När du har semester eller är sjukskriven kan du ställa in e-postprogrammet så att ett automatiskt svar sänds till dem som skickar e-post till dig. Observera att frånvaromedelandet endast skickas en gång till varje avsändare.
Denna guide beskriver hur du aktiverar frånvaromeddelande (autosvar) på servern i ditt epostprogram.

Funktionsepostadress
Avsedd att användas av en användare eller en grupp av användare

Funktionsepostadress av typen - Delad brevlåda utan aktivt konto


Funktionsepostadress av typen - Fullständigt funktionskonto

Meddelandekälla
Denna guide beskriver hur du får fram meddelandekällan (e-postheader eller Internet e-posthuvud) i ett e-postmeddelande.

Ombud
Låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och svara på e-postmeddelanden, mötesförfrågningar och -svar för din räkning.

Personliga certifikat för säker e-post

Det personliga certifikatet kan användas för att signera och kryptera e-postmeddelanden.
För att kunna följa guiderna här nedan så måste ha ett personligt certifikat i det certifikatarkiv som e-postprogrammet använder. Om detta saknas se guiden om personligt certifikat.

Inställningar i e-postprogram

Denna guide beskriver inställningarna som behöver göras i e-postprogrammet för att kunna använda säker e-post.

Signera och kryptera e-post i epostprogram

Guide om hur man använder signera och kryptera i e-postprogram.

Sympa - e-postlistor
Automatiska e-postlistor. Kommunikation för grupper. Arkivering av gruppmeddelanden m.m.

Skräppost
Inställningarna för hantering av skräppost.

Klientkonfiguration

Töm mappen Borttaget
Denna guide beskriver hur du ändrar inställningar för mappen Borttaget (Papperskorgen) m.m.

Utrymmet i brevlådan
Denna guide beskriver hur du får fram information om e-postbrevlådans Lagringsutrymme (kvotinformation).

Vidarebefordran 
Vidarebefordran
eller omdirigering av e-posten till annan intern e-postadress inom Exchange-organisationen.

Återskapa borttagna objekt
Borttaget objekt
sparas i 365 dagar.

Öppna annans brevlåda
Den här guiden beskriver hur du öppnar en annan persons brevlåda

Behöver du mera hjälp? Kontakta IT Servicedesk!