PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avsluta anställning

Här hittar du information om vad som gäller när anställningar vid Uppsala universitet upphör. Till exempel när tidsbegränsad anställning upphör och när provanställning upphör.