Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

HR-guidens innehåll ses över

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete med att se över innehållet i HR-guiden. Översynen innebär bland annat att flytta över information till fliken "Anställning" där all information som rör personalområdet kommer att finnas framöver.

Artiklar samt rubrikstruktur kommer successivt att anpassas för att göra information som rör personalområdet mer lättillgänglig.

Kontakt

HR-specialister