Konferenser/undantag indirekta kostnader

Konferenser som universitetet arrangerar kan i vissa fall undantas från schablonmässig debitering av indirekta kostnader. Administrativa kostnader för konferenserna ska istället bokföras direkt på projektet (kostnadsbäraren). Förutsättningarna för att undanta är bl a att merparten är externa konferensdeltagare, att kostnaderna för hela arrangemanget inklusive boende har betalats av universitetet, att inbjudan/annonsering har gjorts och att program ska finnas. Bakgrunden till tillämpningen är att få en mer rättvisande fördelning av de indirekta kostnaderna på institutionens kostnadsbärare. Begäran om undantag från schablonmässig debitering av indirekta kostnader ska vara godkänd av prefekten och görs på denna blankett (EA35).