Prisma

Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem som används av Vetenskapsrådet, Formas och Forte. I systemet administreras alla bidrag från ansökan till ekonomisk och vetenskaplig återrapportering men även ansökan om t.ex. förlängning ska ske i Prisma.

Sedan 2016 finns alla pågående bidrag i Prisma dvs även kontrakt från de gamla ansökningssystemen som användes före Prisma har konverterats och återfinns i systemet. I och med detta ska numera alla typer av förfrågningar göras i Prisma. Detta innebär att följande hanteras i Prisma:

  • Förlängning av dispositionstid 
  • Byte av projektledare
  • Byte av medelsförvaltare
  • Avsluta bidraget i förtid
  • Byte av hemvist

Personkonto

Alla användare i Prisma behöver skapa ett personkonto dvs även användare som inte själva ska söka bidrag.  Personkonto skapas på denna webbsida: https://prisma.research.se/

Uppsala universitet är anslutet till SWAMID varför alla användare vid UU uppmanas skapa personkonto med SWAMID. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor:
Organisationskontoansvarig  Margareta Uvhagen Antoni eller Rapporteringsadministratör Suzanne Borén-Andersson.