Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Budgetering

På underliggande sidor finns information om budgetarbetet vid Uppsala universitet.

Under Budgetprocessen finns information om underlag och förutsättningar för budgetprocessen. Här hittar man budgetstöd i form av budget- och beräkningsmallar men även information om budgetårets, såväl som tidigare års, budgetförutsättningar.

Det gemensamma budgetsystemet UUplus avvecklades den 24 februari 2017. Den ekonomiska budgeten kommer fortsättningsvis att upprättas i Nya Raindance. Uppsättning och utveckling av modulen Budget och prognos genomförs inom EASY-projektet och det nya budgetverktyget planeras att bli tillgängligt för budgetering under oktober 2017.

 

Budgetuppföljning görs i GLIS. Kontakta Ellen Leijon vid behov av information från UUplus som inte finns i GLIS:

  • Resursregister
  • Rapporten Anställningar mm
  • Beräkning av procentsatserna
  • Fördelning statsanslag

På avdelningen för ekonomi och upphandling arbetar Margareta Uvhagen Antoni, Ellen Leijon och Patrik Armuand med dessa frågor.