PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Registrera och publicera i DiVA

Vid Uppsala universitet registrerar du dina publikationer i DiVA. I DiVA kan du också göra din forskning fritt tillgänglig genom att publicera open access.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Logga in i DiVA

Har du frågor? Använd våra lathundar, se vanliga frågor och svar eller kontakta DiVA Helpdesk

För frågor om KoF17, bibliometri och utvärdering kontakta Leif Eriksson (Planeringsavdelningen).

De publikationer som används i underlaget till universitetets årsredovisning och olika utvärderingar är de artiklar och forskningsöversikter som i DiVA markeras som ”refereegranskade”, samt böcker och kapitel i böcker publicerade av de förlag som klassats som vetenskapliga (nivå 1 och 2) i den så kallade ”norska listan”.

Den norska listan ställs samman av Norsk senter for forskningsdata. Listan är sökbar på https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler

Man kan även ladda ner listan i Excelformat. Gå i så fall till: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler

- Logga in eller skapa ett nytt konto
- Välj ”Oppdatert liste” i vänstermenyn
- Ladda ner listan ”Del 2: Forlag” i Excelformat