Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Publicera och registrera din forskning

Vid Uppsala universitet registrerar du dina publikationer i DiVA. I DiVA kan du också göra din forskning fritt tillgänglig genom att publicera open access.

Publicera Open Access

Registrera i Diva

Bibliometri - utvärdering och analys av publicering.

Senast 8 januari ska publikationer vara registrerade i DiVA för att tas med i underlaget till årsredovisningen för 2017. Publikationer som tas med i underlaget för årsredovisningen är refereegranskade artiklar och forskningsöversikter samt böcker och kapitel i böcker från förlag som har klassats som vetenskapliga i den norska listan. Publiceringsår 2013-2017.

Den norska listan finns att ladda ned i Excelformat:

1. Gå till https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler

2. Logga in eller skapa ett nytt konto

3. Länk till nedladdningen (Last ned liste) finns i menyn till vänster