Disputationsbokning inom humaniora och samhällsvetenskap

Så bokar du disputation (1)

Tid för disputation bokas via bokningssystemet inom historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna. Inom juridik och teologi sköts tidsbokningen inte via bokningssystemet utan direkt på respektive institution.

bokningssystemet framgår det vilka tider som är bokningsbara för disputation inom fakulteten. Vissa tider är inte bokningsbara på grund av universitetsgemensamma händelser, till exempel promotion. De datumen är blockerade i systemet och går inte att boka.

Disputation får äga rum inom terminstid samt under sommaruppehållet med undantag för perioden 15 juni till och med 15 augusti.

Bokningssystemet tillåter två bokningar per doktorand, ett försthandsval och ett andrahandsval. Varje dag tillåts två disputationer inom respektive fakultet, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.

Andrahandsvalet tas automatiskt bort 2 månader före bokat datum för förstahandsvalet. När beslutet om disputationsdag är helt klart – avboka genast ej utnyttjad reservtid. Datumet blir då tillgängligt att boka för någon annan inom fakulteten.

När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post till den e-post som du angett i bokningen. I det brevet finns angivet en länk för att du ska kunna ändra bokningen.

Lokal för disputationen

Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning. Lokal för disputation bokas via lokalbokningssystemet av behörig person på institutionen.

Kontaktpersoner

Kontakta följande kontaktpersoner om du har frågor om bokningssystemet eller bokning av disputationer.