PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontakt EU-koordinatorer

Besöksadress: Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3 (A2:1) 
Gemensam e-post: eu-support@uadm.uu.se

Anders Alderborn, EU-projektkoordinator
Medicin och farmaci
Kansliet för medicin och farmaci
Tel. 018-471 2577
Mobil 070-425 0754
E-post anders.alderborn@uadm.uu.se
Foto på Anders Alderborn
Ylva Bäcklund, EU-projektkoordinator
Fysik, kemiteknik och teknik
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 2595
Mobil 070-167 9375
E-post ylva.backlund@uadm.uu.se
Foto på Ylva Bäcklund

Reihaneh Dehghani, EU-projektkoordinator
Naturvetenskap och teknik
European Research Council
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 2561
Mobil 070-167 9498
E-post reihaneh.dehghani@uadm.uu.se

Foto på Reihaneh Dahghani
Anna Eriksson-Trenter, EU-projektkoordinator
Humaniora och samhällsvetenskap
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Tel. 018-471 2565
Mobil 070-1679 492
E-post anna.eriksson-trenter@uadm.uu.se
 
Krister Halldin, EU-projektkoordinator
Medicin, farmaci och EBC
Kansliet för medicin och farmaci
Tel. 018-471 2587
Mobil 070-425 0753
E-post krister.halldin@uadm.uu.se
Foto på Krister Halldin
Anders Jonsson, EU-handläggare
Kansliet för medicin och farmaci
Tel. 018-471 1963
Mobil 070-425 0343
Fax. 018-471 1858
E-post anders.jonsson@uadm.uu.se
Foto på Anders Jonsson
Anna Lobell, EU-projektkoordinator
medicin och farmaci
Kansliet för medicin och farmaci
Tel. 018-471 5086
Mobil 070-425 0706
E-post anna.lobell@uadm.uu.se
Foto på Anna Lobell
Eva Pålsgård, EU-projektkoordinator
naturvetenskap och teknik
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 3055
Mobil 070-425 0815
E-post eva.palsgard@uadm.uu.se
Foto på Eva Pålsgård
Gustav Sigeman, EU-projektkoordinator
Humaniora och samhällsvetenskap
Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Tel. 018-471 2549
Mobil 070-167 9409
E-post gustav.sigeman@uadm.uu.se
Foto på Gustav Sigeman
Erik Ullerås, EU-projektkoordinator
medicin och farmaci
Kansliet för medicin och farmaci
Tel. 018-471 6259
Mobil 070-167 9563
E-post erik.ulleras@uadm.uu.se
 
Ulf Westerlund, EU-projektkoordinator
Kemi, bio- och geovetenskap, teknik
Kansliet för naturvetenskap och teknik
Tel. 018-471 2567
Mobil 070-167 9373
E-post ulf.westerlund@uadm.uu.se
Foto på Ulf Westerlund

__________________________________________

Du kan också få hjälp med konkreta frågor genom att vända dig till National Contact Points (NCP) Sweden eller EU-kommissionens helpdesk