Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Avhandlingsproduktion

Från och med den 29 augusti 2017 finns vi vid Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A. Hitta oss här

 • Vi hanterar hela publiceringsprocessen för avhandlingar. Alla doktorander är välkomna att ta kontakt med oss angående sin publicering.
 • Vi hjälper till med att:
  • utforma omslag enligt önskemål och riktlinjer,
  • förbereda filer för tryck, arkivering och elektronisk publicering i DiVA,
  • boka och sköta kontakt med tryckeri, enligt gällande ramavtal.

 • Vi tillhandahåller support på våra avhandlingsmallar och besvarar frågor som rör publiceringsprocessen. 

Ta kontakt med oss senast 14 veckor före disputationen för att lägga upp en personlig produktionsplan. Checklista för doktorander

Om du inte trycker din avhandling via oss

Registrera dina spikningsuppgifter i DiVA för elektronisk spikning i god tid före spikningen. Lathundar

 1. Kontakta Avhandlingsproduktion för att få spikblad och titelsida innan avhandlingen trycks.
 2. Leverera din avhandling som PDF via Myfiles till Avhandlingsproduktion.
 3. Om du skriver en monografiavhandling och vill att den ska göras tillgänglig i DiVA (elektronisk publicering) så behöver du boka tid med oss för att skriva på ett publiceringsavtal. Hitta till oss
 4. Slutför spikningen genom att lämna 10 tryckta exemplar av din avhandling till vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva och där skriva på ett spikningskvitto. (Observera att antalet ex du ska lämna vid spikningen varierar mellan olika institutioner.) Spikning

Vid övrig support och hjälp debiteras timkostnad á 750 kr.