Sprid din forskning med hjälp av Wikipedia

Wikipedia är centralt för kunskapsöverföring i dagens samhälle och ett effektivt sätt att arbeta med att kommunicera forskning till samhället. Därför är det viktigt att forskare är aktiva på Wikipedia.

Vad är wikipedia?

Hur skriver man en wikipediaartikel?

Hör gärna av dig om du har bra tips, exempel på när texter i Wikipedia fått ett stort genomslag eller om du arbetar mycket med Wikipedia. Vi vill gärna berätta om goda exempel och tips och skapa ett nätverk för Wikipedianer inom Uppsala universitet.