PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildningar

HR-avdelningen och byggnadsavdelningen ger utbildningar inom arbetsmiljö för universitetets chefer, skyddsombud och anställda.

Återkommande utbildningar i egen regi

 • Kompetensforums chefsutbildning innehåller ett avsnitt om arbetsmiljö.
 • Skyddsombudsutbildningen. Vi driver arbetsmiljöutbildningen för nya skyddsombud. Utbildningen innehåller bland annat:
  • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
  • Skyddsombudets roll
  • Riskhantering
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Huvudskyddsombudsutbildningen erbjuds nya huvudskyddsombud vid Uppsala universitet. Utbildningen innehåller bland annat:
  • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
  • Rollen som huvudskyddsombud
  • Handledning av skyddsombud
  • Mötesteknik
  • Kontakter med Arbetsmiljöverket
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Övrig externt upphandlad utbildning

Övriga anpassade utbildningar i egen regi

 • Enheten för HR-stöd genomför utbildningar inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Vid intresse för utbildningsinsatser kontaktar du en HR-specialist arbetsmiljö vid HR-avdelningen.
 • Byggnadsavdelningen genomför vid behov kurser, seminarier och utbildningar inom den fysiska arbetsmiljön, exempelvis inom strålskydd och hantering av brandfarlig vara. Kontakta enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö med idéer och förslag.
 • Säkerhetsavdelningen genomför utbildningar i bland annat hantering av hot och våld, informationssäkerhet och IT-säkerhet. Se sidan för utbildning i säkerhetsfrågor.

Interaktiv utbildning

Mer information
www.av.se