PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Samverkansgrupp för arbetsmiljö (SVAM)

Ledamöter

För arbetsgivaren
Ordförande Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Vice ordförande Eliane Forsse, HR-direktör
Lars Burman, överbibliotekarie
Marika Edoff, vice ordf. i områdesnämnden TekNat
Mats Larhed, vice ordf. i områdesnämnden MedFarm
Anna Singer, vice ordf. i områdesnämnden HumSam
Peter Elenfalk, byggnadsdirektör

Adjungerade handläggare
Katarina Göransdotter-Jonsson, sekreterare, HR-specialist arbetsmiljö
Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör

För personalorganisationerna
Saco-S-rådet
Studievägledare Robert Malmgren
Forskningsingenjör Josef Seibt

SEKO
Serviceassistent Ellena Papaioannou, Huvudskyddsombud
Institutionstekniker Lars Östman

TCO/ST
1:e forskningsingenjör Anders Andersson, Huvudskyddsombud
Systemansvarig Suzanne Borén-Andersson

För studentkårerna
Ann-Catrin Wells, studiebevakare, Uppsala studentkår