PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Central samverkansgrupp (CSAM)

Den centrala samverkansgruppen träffas cirka fyra gånger per år och behandlar universitetsövergripande frågor med relevans för parterna.

Ledamöter
 

För arbetsgivaren
Eva Åkesson, Rektor (ordförande)
Katarina Bjelke, Universitetsdirektör
Johan Tysk, Vicerektor teknik och naturvetenskap
Eliane Forsse, HR-direktör
Camilla Sävmarker, HR-generalist (sekreterare)

För personalorganisationerna
Per Sundman, Ordförande, SACO-S-rådet
Marie Ols, Ordförande OFR/S lokala samverkansorgan
Ellena Papaioannou, Ordförande SEKO Region 5, klubb 402

Kontakt

Johanna Sandström