Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Formulär för intresseanmälan

Varje arbetsplats inom universitetet som har möjlighet att ta emot en praktikant ska anmäla sitt intresse till HR-avdelningen.

Formulär för intresseanmälan

Ange kontaktperson, längden på praktiken, efterfrågad kompetensprofil samt om mottagningen avser en nyanländ eller en person med funktionsnedsättning och skicka till funktionsadressen: praktikant@uadm.uu.se

Alla intresseanmälningar överlämnas till Arbetsförmedlingen som ansvarar för matchning av praktikanter.

Arbetsförmedlingen kommer, i dialog med angiven kontaktperson, att besluta om vem som ska tas emot som praktikant.