Nätverk för TA-personal

 

arbetsgruppen för teanätverket
TeA-gruppen 2016. Från vänster: Sari Thunberg, Eva Gottfridsson, Petra Holmgren Reichler, Helena Lundin och Annika Kollstedt.
Foto: Per Erixon.

TEA står för Nätverket för teknisk- och administrativ personal vid Uppsala universitet. Vi jobbar ofta mitt i händelsernas centrum, vare sig det är på en liten enhet eller en stor institution.

TEA är ett bra sätt att träffa kollegor. Många tekniker och administratörer arbetar ensamma ute på olika institutioner.

TEA ordnar en heldag med föreläsningar under hösten varje år för universitetets TA-personal. Där försöker vi visa universitetets spets och bredd. Vi väljer företrädesvis våra egna framstående forskare som föreläsare.

TEA bygger på frivilliga insatser. Representanter från olika campus utgör en informell arbetsgrupp som, bland annat, planerar och genomför Tea-dagen.

Vill du vara med? Mejla till oss