Områdesnätverk

HR-avdelningen har uppdraget att ge ett universitetsövergripande, samordnande och utvecklande stöd i arbetet med personalfrågor inom Uppsala universitet.

Drygt 150 personer arbetar helt eller delvis inom lokal och central personalfunktion vid universitetet. Som ett led i att samordna arbetet arrangerar och koordinerar vi nätverksträffar i olika form för dem som arbetar med personalfrågor.

De områdesvisa nätverksträffarna arrangeras av enheten för HR-stöd och enheten för gemensam personal- och löneadministrativ service.

Syftet med träffarna är att:

  • i mindre grupperingar stödja och vidareutveckla HR-arbetet,
  • sprida information och kunskapsutbyte för att lära oss av varandra,
  • skapa ett aktivt kontaktnät med kollegor.

Träffar

Vi planerar för att bjuda in till områdesnätverksträffar 2 gånger per år (vår och höst).

Upplysningar

Lena Kvist

Dokument

Övergripande nätverk - Syfte och mål