Nätverk för kommunikatörer

Det här är yrkesnätverket för dig som vill träffa kollegor och utbyta erfarenheter inom kommunikation, varumärkesstrategier, marknadsföring, medierelationer, grafisk form, bilder, studentrekrytering, digitala medier och mycket mer.

Nätverket administreras av kommunikationsavdelningen men det är du och dina kollegor som skapar nyttan och bidrar aktivt med tips, förslag och synpunkter på ämnen som är värda att ta upp vid träffarna några gånger per år.

Det finns en gruppyta för all kommunikation inom nätverket - ansök här om medlemskap.

Frågor om nätverket hänvisas till Anneli Waara, Elin Bäckström eller Urban Lindberg.