Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nätverk för forskarhandledare

Ett nätverk för forskarhandledare som handleder doktorander inom forskarutbildningen. Nätverket vänder sig till handledare som har genomgått någon av enheten för universitetspedagogiks kurser för forskarhandledare eller motsvarande.

Nätverket för forskarhandledare