PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hantering av trakasserier och sexuella trakasserier

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Information om universitetets hantering av trakasserier och sexuella trakasserier

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen.
 (Länk till universitetets Mål och regler)