Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lika villkor för verksamma vid Uppsala universitet

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Här hittar du information om

  • hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat
  • centrala dokument och publikationer 
  • statistik som rör jämställdhet och mångfald
  • jämställdhetsaspekten vid rekrytering
  • utbildningar
  • rutiner för hantering av trakasseriärenden.

 

Rapport om mångfald vid universitetet:

Läs Mångfaldsrapporten 2016 - rapport om födelsebakgrund hos anställda, studenter och doktorander vid Uppsala universitet.