PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Karriärutveckling/coaching

Enheten för karriär och ledning i akademin erbjuder karriärutveckling/coaching för alla anställda på alla nivåer och i samtliga funktioner vid universitetet. Detta är en reflektiv process som kan handla om en mångfald av aspekter inom arbetslivet. Karriär kan vara, men behöver inte vara, synonymt med rörlighet uppåt. Med ett bredare perspektiv på karriär Det innebär det snarare att reflektera över vad man du vill och hur man du ser på olika utvecklingsmöjligheter.  Under olika faser av arbetslivet kan det vara betydelsefullt att reflektera över; Jag i förhållande till mitt arbete, vad är det som motiverar mig?.  Vad uppfattar jag som mina styrkor och i vilka sammanhang kommer jag bäst till min rätt.? Vad uppfattar jag som hinder som behöver hanteras.?

Idag sker förändringar ofta ganska snabbt och vi kan må bra av att reflektera tänka över hur vi förhåller oss till förändringarna. Karriärutveckling/coaching är en process som syftar till att klargöra dessa faktorer, vilket hjälpera dig att bli tydligare i dina val och även tydligare för andra. Tanken är att du skall kunna expandera din förmåga att se möjligheter, klargöra drivkrafter och färdigheter och skapa ett eget underlag för beslut.

Processen består av individuella möten, fysiskt eller via Skype. Det kan röra sig om ett eller flera möten, som kretsar kring dig och ditt förhållande till ditt arbete. Vi bestämmer oss för det specifika upplägget utifrån dina behov, t.ex. en helt öppen reflekterande dialog eller också kan vi använda oss av en del stödverktyg.

Karriärutveckling/coaching är en samskapande process där vi tillsammans kan vara konstruktivt nyfikna på vad som redan fungerar bra samtidigt som vi reflekterar över val för att möta framtida utmaningar. Du kommer inte i första hand att få råd eller tips.  Coachens roll är att vara nyfiket utforskande på dina idéer och tankar. Under hela coachningsförhållandet utgår coachen ifrån att du är expert på vad som är aktuellt för dig. , att du har svaren. Coachen kan t.ex. ställa frågor om vad som händer i din omvärld och stödja dig att vidta åtgärder när du har valt ett mål eller en riktning. Om du vill, kan coachen hjälpa till att påminna dig om de åtgärder du åtar dig. Det blir som ett teamarbete kring det du väljer att fokusera på.  Karriärutveckling/coaching är både utmanande och givande.

Vad behöver du förbereda?  Egentligen ingenting.  Kom som du är.  Det kan vara så att du känner att du behöver ha en inledande fråga att börja med men karriärutveckling behöver inte handla om att lösa problem och i vilket fall som helst brukar den första frågan snabbt övergå till andra frågor att fokusera på.

Karriärutveckling kan även fungera bra som aktiv förberedelse för ett samtal om utveckling med dsin chef. Vår erfarenhet är att chefer ofta uppskattar en tydlighet kring vad som är viktigt för medarbetarna. Ett annat sätt att är att ha ett samtal med din chef, eftersom resultatet av karriärutveckling ofta är bättre när processen är öppen. Det är ditt beslut vem du pratar med eller inte pratar med. Coaching är konfidentiell och processens sekretess regleras av lag. 

Karriärutveckling är avgiftsfri, investeringen är din egen arbetsinsats.

För att komma igång skickar du ett mail till rabbe.hedengren@uadm.uu.se  och beskriver kort vad du hoppas få ut av processen.  Efter det bokar vi ett första förutsättningslöst möte.