PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Personalfortbildning utanför Europa

Erasmusprogrammet utanför Europa

 

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte med ett litet antal utomeuropeiska universitet för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Internationella kansliet söker varje år nya stipendier så listan på samarbetsuniversitet för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet kan komma att ändras. Nästa gång listan uppdateras blir våren/sommaren 2018.

Just nu finns det möjlighet att åka på personalfortbildning till följande universitet.

 • Queen’s University i Kanada (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Catholic University of El Salvador i El Salvador (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Royal University of Phnom Penh i Kambodja (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • National University of Laos i Laos (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • KIMEP University i Kazakstan (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Ilia State University i Georgien (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • American University of Beirut i Libanon (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Université de Tunis och Tunis El Manar University i Tunisien (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • National University of Science and Technology i Zimbabwe (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Russian State University for the Humanities i Ryssland (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Saint Petersburg State University i Ryssland (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv i Ukraina (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • University of Belgrade i Serbien (2 platser: 12 dagar + 2 resdagar)

Observera att även du söker nu, men inte behöver åka ut förrän senast 30 juni 2019. Stipendiet förs över till din institution efter genomfört utbyte. Stipendiebeloppet är 160 EUR/dag. Det ska ses som ett bidrag för boende och traktamente.

 

Utöver det utgår ett resebidrag enligt nedan:

 • Kanada: 820 EUR
 • El Salvador: 1100 EUR
 • Kambodja: 1100 EUR
 • Laos: 1100 EUR
 • Kazakstan: 820 EUR
 • Georgien: 360 EUR
 • Libanon: 530 EUR
 • Tunisien: 360 EUR
 • Zimbabwe: 1100 EUR
 • Ryssland: 275 EUR
 • Ukraina: 275 EUR
 • Serbien: 275 EUR

Kontakta gärna Emma Elliott på erasmus@uu.se om du har några frågor.

Se även Lärarutbyte

Ansökningskriterier

Anställda vid Uppsala universitet kan få bidrag för att höja sin kompetens och utveckla sitt arbete vid ett utomeuropeiskt universitet genom så kallad ”jobbskuggning” av kollegor med samma arbetsuppgifter. Även doktorander kan åka på personalfortbildning, om aktiviteten är kopplad till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet. Fortbildningen ska vara på heltid i två veckor (exklusive resa t/r).

Ansökningsformulär - Fylls i, signeras och scannas och bifogas ansökan.

Hur gör man?

 1. Titta på universitetens webbsidor och försök se ifall det finns en enhet som motsvarar din eller aktiviteter/system/rutiner som kan vara intressanta och nyttiga för dig att ta del av inom ramen för din tjänst.
 2. Förankra utlandsvistelsen med din närmsta chef/prefekt/motsvarande. Observera att även du söker nu, men inte behöver åka ut förrän senast juni 2019.
 3. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 22/9-22/10, 1-31/1 och 15/3-15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. Ansökan sker elektroniskt via Moveon och länken till ansökan publiceras här under varje ansökningsomgång.
 4. Ansökan kommer att granskas av internationella kansliet samt det mottagande universitetet.
 5. Om du tilldelas stipendiet kommer du att behöva underteckna ett Staff Mobility Agreement (tillsammans med mottagande lärosäte) samt ett Grant Agreement.
 6. Du genomför uppdraget vid det mottagande lärosätet. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven medan du är på plats.
 7. Inom en månad efter hemkomst ska du göra en reseräkning i Primula till din institution så att du får ersättning för dina kostnader. Kort efter att du har återvänt kommer du att få ett automatgenererat mail skickat till dig med en länk till den reserapport, ”Erasmus Participant Report”, som du ska fylla i.  
 8. Skicka "Confirmation Form" till erasmus@uu.se och skriv vad ekonomiadminstratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen.

Försäkring

Eftersom fortbildningen sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.