PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Personalfortbildning utanför Europa

Vad innebär det?

Anställda vid Uppsala universitet, såväl teknisk administrativ som undervisande personal, kan få bidrag för att höja sin kompetens och utveckla sitt arbete vid ett partneruniversitet genom så kallad ”jobbskuggning” av kollegor med liknande arbetsuppgifter utanför EU/Europa. Även doktorander kan åka på personalfortbildning, om aktiviteten är kopplad till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet. Fortbildningen ska vara på heltid i två arbetsveckor (exklusive resa t/r). Vilka arbetsuppgifter du utför vid partnerlärosätet beror på din arbetsroll vid UU och vad du kommer överens med mottagande lärosäte. Målet är bland annat att man som universitetsanställd ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakterna med partneruniversiteten stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Ansökan - Hur gör man?

 1. Börja med att fundera över vad du vill med din utlandsvistelse – vilka målsättningar och förväntningar har du? Hur stärker detta ditt arbete vid UU? Har du/din institution/enhet/avdelning idag samarbeten med något av partneruniversiteten?
 2. Titta på listan nedan ”Platser för personalfortbildning utanför Europa” vilka universitet du kan söka i den aktuella ansökningsomgången (listan uppdateras inför varje omgång).
 3. Titta på universitetens webbsidor och försök se ifall det kan finnas ett behov för undervisning inom ditt ämnesområde.
 4. Förankra utlandsvistelsen med din närmsta chef/prefekt/motsvarande. Observera att även om du söker nu, behöver du inte åka ut förrän senast juni 2019.
 5. Ta kontakt med det utländska lärosätet för att diskutera upplägget på ditt eventuella utbyte och få ett inbjudningsbrev som du kan bifoga din ansökan.
 6. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 22/9-22/10, 1-31/1 och 15/3-15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. 
  Ansökan består av två delar: 1) en blankett som fylls i elektroniskt via Moveon (publiceras nedan varje ansökningsomgång) 2) Ett ansökningsformulär/Mobility Agreement som fylls i och skrivs under av den sökande och den sökandes närmsta chef (läs försättsbladet i ansökningsformuläret nedan)
  Länk till ansökan i MoveON

  Ansökningsformulär - Fylls i, signeras och scannas och bifogas ansökan.
 7. Ansökan kommer att granskas av internationella kansliet tillsammans med det mottagande universitetet. Prioritet kommer att ges till redan upparbetade samarbeten och/eller till de som har inbjudningsbrev från sitt värduniversitet.
 8. Om du tilldelas stipendiet kommer du att behöva underteckna ett Staff Mobility Agreement (tillsammans med mottagande lärosäte) samt ett Grant Agreement – dessa kan laddas upp i direkt i MoveON via din ansökningsprofil.

Under utlandsvistelsen

 1. Om det sker någon förändring som påverkar vistelsens längd meddela Internationella Kansliet omedelbart– detta påverkar det stipendium du har rätt till.
 2. Du genomför uppdraget vid det mottagande lärosätet. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven medan du är på plats.

Efter utlandsvistelsen

 1. Gör din reseräkning i Primula inom en månad efter hemkomst till din institution (enligt fastställda rutiner) så att du får ersättning för dina kostnader.
 2. Fyll i ”Erasmus Participant Report”länken till denna skickas till dig per mail kort efter du slutfört aktiviteten.
 3. Skriv en kort reseberättelse om din utlandsvistelse och ladda upp "Confirmation Form" direkt i MoveON (du kommer att få en länk till detta mejlad till dig). Ange vad ekonomiadministratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen. Reseberättelsen kommer att publiceras internt för anställda vid UU. Var beredd på att Internationella Kansliet kan komma att kontakta dig för att vid olika typer av informationstillfällen dela med dig av dina erfarenheter inom ramen för Erasmusprogrammet. Erasmus+ mobilitet är ett viktigt led i UUs internationalisering.

Platser för personalfortbildning utanför Europa

 • Queen’s University i Kanada (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Catholic University of El Salvador i El Salvador (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Royal University of Phnom Penh i Kambodja (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • National University of Laos i Laos (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • KIMEP University i Kazakstan (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Ilia State University i Georgien (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • American University of Beirut i Libanon (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Université de Tunis och Tunis El Manar University i Tunisien (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • National University of Science and Technology i Zimbabwe (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Russian State University for the Humanities i Ryssland (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Saint Petersburg State University i Ryssland (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv i Ukraina (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • University of Belgrade i Serbien (2 platser: 12 dagar + 2 resdagar)

 

Stipendienivåer

Stipendiet förs över till din institution efter genomfört utbyte.

Stipendiebeloppet är 160 EUR/dag. Det ska ses som ett bidrag för boende och traktamente.

 

Utöver det utgår ett resebidrag enligt nedan:

 • Kanada: 820 EUR
 • El Salvador: 1100 EUR
 • Kambodja: 1100 EUR
 • Laos: 1100 EUR
 • Kazakstan: 820 EUR
 • Georgien: 360 EUR
 • Libanon: 530 EUR
 • Tunisien: 360 EUR
 • Zimbabwe: 1100 EUR
 • Ryssland: 275 EUR
 • Ukraina: 275 EUR
 • Serbien: 275 EUR

 

Som undervisande personal kan du även delta i Lärarutbyte

Försäkring

Eftersom fortbildningen sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

 

Vid frågor mejla erasmus@uu.se