PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Personalfortbildning

Via Erasmusprogrammet kan lärare och administratörer ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Det är också möjligt att bjuda in lärare/personal från europeiska lärosäten, och ett litet antal utomeuropeiska lärosäten, för att undervisa eller jobbskugga/fortbilda sig vid Uppsala universitet.

Erasmusprogrammet

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus+ Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik utomlands för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet.

Erasmus+ Mobilitet består av två delar med olika regler:

  • Samarbete med de så kallade ”programländerna”, dvs de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge.
  • Utomeuropeiskt bilateralt samarbete, det som också ibland kallas ”International Credit Mobility”

Personalutbyte

Alla anställda vid Uppsala universitet kan få bidrag för att höja sin kompetens och utveckla sitt arbete vid ett universitet, på ett företag eller i en organisation i ett annat land. Även doktorander kan åka på personalfortbildning om aktiviteten är kopplad till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet.

Mer om personalutbyte i Europa.

Mer om personalutbyte utanför Europa.

Lärarutbyte

Är du lärare eller undervisande doktorand kan du delta i lärarutbyte. Då undervisar du vid ett utländskt lärosäte under 2-60 dagar. Målet är bland annat att du som lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakterna med partneruniversiteten stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Mer om lärarutbyte i Europa.

Mer om lärarutbyte utanför Europa.

Är du nyfiken på att åka utomlands? Fråga oss!

Erasmusprogrammet erbjuder flera olika stipendier för både teknisk-administrativ personal och undervisande personal vid Uppsala universitet. Just nu är det hög tid att ansöka och därför erbjuder Internationella kansliet drop-in-tider där du kan ställa alla dina frågor.

Plats: Segerstedthuset, Prästkragen 00:302, (mittemot receptionen)

Onsdagar 27 september, 11 oktober och 18 oktober mellan kl. 11-13, 4 oktober mellan kl 12.15-13.00

På plats finns Sara Laginder, internationell handläggare och Emma Elliott, Erasmusadministratör.

Obs! Sista ansökningsdag för samtliga Erasmusstipendier är den 22 oktober.