Utbildningen har producerats för att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman. Den har utvecklats i samarbete med Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet. Utbildningen är webbaserad och tar mellan 35 och 45 minuter att genomföra.

Självregistrering för utbildningen Vårt uppdrag – min roll som statsanställd vid universitet och högskola.

Frågor om inloggning hänvisas till support-elarande@uadm.uu.se

dekorativ bild