Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kompetensutveckling

Uppsala universitet erbjuder kompetensutveckling till universitetets anställda. Under den här rubriken hittar du internutbildningar och information om övrig kompetensutveckling.