Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättningar/utlägg

Reseräkning

Friskvårdsersättning
Sök friskvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual friskvårdsersättning
Samlingssida, friskvårdsersättning

Skattepliktiga förmåner
Registrera din skattepliktiga förmån i Primula
Så här gör du - manual skattepliktiga förmåner
Samlingssida, skattepliktiga förmåner

Sjukvårdsersättning
Sök sjukvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual sjukvårdsersättning
Samlingssida, sjukvårdsersättning

Övriga utlägg (Har slagits ihop med formuläret Endagsresor och heter
fr o m 171222 Endagsresor/övriga utlägg
Sök ersättning för endagsresor/övriga utlägg i Primula
Så här gör du - manual ersättning endagsresor/övriga utlägg
Samlingssida, endagsresor/övriga utlägg

Länkar:
Originalkvitto krävs för ersättning