Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättningar/utlägg

Reseräkning

Friskvårdsersättning
Sök friskvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual friskvårdsersättning
Samlingssida, friskvårdsersättning

Skattepliktiga förmåner
Registrera din skattepliktiga förmån i Primula
Så här gör du - manual skattepliktiga förmåner
Samlingssida, skattepliktiga förmåner

Sjukvårdsersättning
Sök sjukvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual sjukvårdsersättning
Samlingssida, sjukvårdsersättning

Övriga utlägg
Sök ersättning för övriga utlägg i Primula
Så här gör du - manual ersättning övriga utlägg
Samlingssida, övriga utlägg

Länkar:
Originalkvitto krävs för ersättning

Utbetalning av reseräkningar och utlägg
Förutom den ordinarie utbetalningen i samband med lönen den 25:e, sker utbetalningar av reseräkningar och utlägg även den 5:e och 15:e. I de fall datumen infaller på helgdagar kommer vi att följa samma princip som vid utbetalning av lön.