Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättningar/utlägg

Reseräkning
 

Friskvårdsersättning

Sök friskvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual friskvårdsersättning
Samlingssida, friskvårdsersättning

Skattepliktiga förmåner

Registrera din skattepliktiga förmån i Primula
Så här gör du - manual skattepliktiga förmåner
Samlingssida, skattepliktiga förmåner

Sjukvårdsersättning

Sök sjukvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual sjukvårdsersättning
Samlingssida, sjukvårdsersättning

Övriga utlägg

Sök ersättning för endagsresor/övriga utlägg i Primula
Så här gör du - manual ersättning endagsresor/övriga utlägg
Samlingssida, endagsresor/övriga utlägg

Timersättning (pilotprojekt timersättning)

Rapportera arbetad tid i Primula
Så här gör du 
manual timersättning, lärartimmar och timersättning övrig (pilotprojekt timersättning)
manual timersättning tentamensvakt (pilotprojekt timersättning)
Samlingssida, timersättning (pilotprojekt timersättning)

Länkar

Originalkvitto krävs för ersättning