Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kriterier för befordran

Befordran till professor

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci lämnas ansökan om befordran till professor in under november månad. Sista dag för ansökan är 30 november.

Ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem. Begäran om länk för ansökan skickas till:

Vetenskapsområdet har fastställt kriterier för befordran. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att befordran ska kunna ske. Kriterierna för befordran anges i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Särskilda riktlinjer finns för ändring av lön vid befordran.

Befordran till universitetslektor

Ansökan om befordran till universitetslektor skickas via universitetets rekryteringsssystem. Begäran om länk för ansökan skickas till: