Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kriterier för befordran

Befordran till professor
 

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har fastställt kriterier för befordran. Syftet är att göra ansökan och handläggning snabb, enkel och korrekt.

  • Ansökan om befordran lämnas in under november månad.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare.

Särskilda riktlinjer finns för ändring av lön vid befordran.

Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

Skicka ansökan om befordran till: 

Befordran till universitetslektor
 

Föreskrifter för befordran från biträdande lektor till universitetslektor.