Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Pension

Uppsala universitet är anslutet till tjänsten Enklare pensionshantering hos Statens tjänstepensionsverk (SPV). Det innebär att SPV åtar sig att sköta all pensionsadministration som rör Uppsala universitet samt svarar direkt på frågor från universitetets anställda.

Vad gör SPV?

  • Ger svar på frågor via telefon och e-post till dig som har personalansvar. 
  • Besvarar frågor som rör tjänstepensions- och grupplivförmåner från universitetets anställda.
  • Bevakar universitetets pensionsavgångar.
  • Kontaktar den anställde i god tid före pensionsavgången, skickar pensionsprognos och tjänstematrikel samt administrerar ansökan om ålderspension.
  • Uppdaterar pensionsgrundande anställningsuppgifter för nyanställd personal.
  • Stödjer universitetet i att hålla hög kvalitet i den pensionsgrundande lönerapporteringen till SPV.

Läs Uppsala universitets rutiner för pensionsärenden (ålderspension, delpension, tillfällig sjukpension, sjukpension, efterlevandepension och tjänstegrupplivförmån, pensionsersättning, särskild pensionsersättning och uppdatering av anställningsuppgifter).

Kontakt:
SPV - tel: 020-51 50 40, epost: kundservice@spv.se