News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (10)
  • Calls for applications (1)
  • Nominations (1)
  • University News (8)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Tue Sep 25 15:38:00 CEST 2018

Ge din kommentar till VR:s forskningsöversikter

Nu finns möjlighet att kommentera de förslag till forskningsöversikter för 2019 som Vetenskapsrådet har arbetat fram.

Universitetsnyheter

Wed Sep 19 14:28:00 CEST 2018

Halvårsuppföljning och rektorsprocess på dagens konsistoriesammanträde

Uppsala universitets utveckling under första halvåret 2018 är stabil; antalet helårsstudenter ökar och ekonomin går planenligt. Vid höstens första konsistoriesammanträdde fattade styrelsen beslut om internremiss gällande ett förslag till reglering i arbetsordningen om processen att ta fram förslag på rektor och utseende av prorektor. Styrelsen informerades också om det fortsatta arbetet med revideringen av arbetsordningen.

Universitetsnyheter

Wed Sep 19 09:41:00 CEST 2018

Få dagar kvar att föreslå Årets Uppsalastudent 2018

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent syftar till att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet. Alla med anknytning till universitetet kan nominera - sista dag är 24 september.

Nomineringar

Mon Sep 17 15:43:00 CEST 2018

Rektorsprocessen - en punkt för konsistoriet

Konsistoriet har tre viktiga punkter till sammanträdet den 19 september, det första efter sommaren: uppföljning och prognos första halvåret 2018, mottagare av Björkénska priset samt översyn av arbetsordning

Universitetsnyheter

Fri Sep 14 10:18:00 CEST 2018

Nya rutiner för avtal om hantering av personuppgifter

Universitetsdirektören beslutade den 10 september att universitetets mallar ska användas när avtal om hantering av universitetets personuppgifter tecknas.

Universitetsnyheter

Fri Sep 14 09:31:00 CEST 2018

Dags för universitetets personalfest den 26 oktober!

Middag, dans och underhållning med Linda Bengtzing tillsammans med dina kollegor vid universitetet: Den 26 oktober är det återigen dags för årets stora personalfest för alla universitetets medarbetare. Anmälan öppnar den 20 september.

Universitetsnyheter

Sat Sep 01 13:53:00 CEST 2018

Time to apply for Mentor4Research 2019!

Would you like to broaden your horizons? Are you ready to try something new? The Mentor4Research programme connects researchers with an experienced mentor from the world of business, to explore ways for transforming research into concrete benefits for society.

Utlysningar

Mon Aug 27 10:53:00 CEST 2018

Ny förvaltningslag med en del nyheter

En ny förvaltningslag började gälla från och med den 1 juli 2018, med ny numrering och många bestämmelser som formulerats om och som kan ha fått viss ny innebörd. Det finns även vissa helt nya regleringar.

Universitetsnyheter

Mon Aug 27 10:10:00 CEST 2018

Sök höstens stipendier!

Nu är höstterminens stora kungörelse av stipendier publicerad. Sista ansökningsdag onsdag 12/9 kl 17.00.

Universitetsnyheter

Tue Aug 21 10:15:00 CEST 2018

Help a student to find a room!

The students have arrived in Uppsala and Visby. Many are trying to find a home. The autumn semester is soon here and many of our newly arrived students are in desperate need of somewhere to live. We therefore plead with all our employees who have an extra room to rent it out to a student.

Universitetsnyheter

<
>