News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (12)
  • University News (12)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Wed Apr 26 10:16:00 CEST 2017

Forskarna på slottet- en ny arena för möte mellan samhälle och akademi

Välkomna till Uppsala slott och tre föreläsningar på temat Uppsalaåsen och vår framtida dricksvattenförsörjning. Forskare från både Uppsala universitet och SLU deltar i detta första arrangemang, som låter forskning, stat, kommun och andra aktörer mötas och diskutera aktuella ämnen.

Universitetsnyheter

Tue Apr 25 09:32:00 CEST 2017

Uppgradering av universitetets e-postsystem

Under maj månad uppgraderas universitetets e-postsystem till en modernare version.

Universitetsnyheter

Thu Apr 13 11:20:00 CEST 2017

Demonstration av olika system för digital examination

Alla medarbetare och studenter vid universitetet är välkomna till en visning av olika digitala system för examination. Åtta olika system kommer att visas, vid åtta olika tillfällen. Anmäl dig till en eller flera visningar.

Universitetsnyheter

Tue Apr 11 15:35:00 CEST 2017

Välkommen på basketmatch

Universitetet har ett samarbete med Uppsala Basket och nu bjuder de in de 60 första studenterna/anställda till kommande semifinalmatcher i april.

Universitetsnyheter

Tue Apr 11 11:16:00 CEST 2017

Återbruksprojektet: Vem behöver ett skrivbord?

När universitetsförvaltningen, i sommar, flyttar till nya lokaler i Segerstedthuset kommer det att finnas en hel del kontorsmöbler som behöver nya ägare. I mitten av april kommer alla institutioner och avdelningar, via intendenterna, att få tillgång till listor över dessa möbler.

Universitetsnyheter

Sat Apr 08 21:13:00 CEST 2017

One minute’s silence at 12 today

At 12 pm today, Monday 10 April, we observe one minute of silence and the Swedish flag will fly at half mast, in honour of those who have been killed and wounded in recent terror attacks in Stockholm and other parts of the world.

Universitetsnyheter

Thu Apr 06 17:11:00 CEST 2017

Ris och ros i International Student Barometer

Resultaten från International Student Barometer (ISB), en världsomfattande enkätundersökning, visar att svenska lärosäten ligger mycket bra till i en internationell jämförelse. Uppsala universitet har dock tappat sin position inom vissa områden, jämfört med andra svenska lärosäten.

Universitetsnyheter

Thu Apr 06 12:59:00 CEST 2017

Klart med nya ledamöter till konsistoriet

Idag meddelade regeringen vilka externa ledamöter som utsetts till Uppsala universitets styrelse. Ny ordförande från 1 maj blir Gudmund Hernes, tidigare statsråd och välmeriterad professor emeritus från universiteten i Bergen och Oslo. De interna ledamöterna är utsedda sedan tidigare.

Universitetsnyheter

Wed Apr 05 13:21:00 CEST 2017

Välkommen med anmälan till MOOC

MOOC (Massive Open Online Courses) är öppna för alla och nu startar en ny omgång MOOCar från universitetet. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig för att prova på den här inlärningsmodellen, det kostar inget och all undervisning sker via webben.

Universitetsnyheter

Wed Apr 05 09:50:00 CEST 2017

Administrativa rutiner - viktigt inför nya Ladok

Innan införandet av IT-systemet nya Ladok vid universitetet, behöver institutionerna se över sina administrativa rutiner. Och det finns mycket information att ta hjälp av, så även en checklista.

Universitetsnyheter

Tue Apr 04 14:05:00 CEST 2017

Ny Mångfaldsrapport beskriver fördelning utifrån födelsebakgrund

En ny Mångfaldsrapport som ger en helhetsbild av hur universitetets anställda, studenter och doktorander är fördelade utifrån födelsebakgrund är nu klar. Rapporten visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper och verksamhetsområden, och när det gäller studenter och doktorander finns det också skillnader mellan vetenskapsområdena.

Universitetsnyheter

Mon Apr 03 16:31:00 CEST 2017

Stöd med anledning av explosionen i Sankt Petersburg

Viktig information till utbytesstudenter och/eller anhörig till utbytesstudenter om det stöd som är tillgängligt med anledning av explosionen i Sankt Petersburg.

Universitetsnyheter

<
>