News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (12)
  • Names in the news (3)
  • University News (11)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Wed Dec 27 10:43:00 CET 2017

Fem utbildningsprogram i topp i vårens antagning 

Psykolog- respektive läkarprogrammet toppar vårens antagning vid Uppsala universitet, tätt följt av dietist- respektive juristprogrammet. Det visar antagningsstatistik för vårterminen, vilken också visar på en tvåprocentig ökning av antalet antagningar till universitetet.

Universitetsnyheter

Wed Dec 20 10:47:00 CET 2017

Happy Holidays and a Happy New Year!

The University Management look back on 2017 and wish everybody Happy Holidays and a Happy New Year.

Universitetsnyheter

Mon Dec 18 14:37:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för internationalisering

Anders Backlund är nytt rektorsråd för internationalisering.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 11:06:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för lika villkor

Cecilia Wejryd är nytt rektorsråd för lika villkor.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 08:00:00 CET 2017

Alternate app will facilitate scanning

Since there are still issues with scanning in eduPrint, the project has decided to activate an alternative scanner app. This app, called “Scanner” in the display, can only scan to email, not to file share or cloud storage.

Universitetsnyheter

Fri Dec 15 14:40:00 CET 2017

Dan Larhammar - ny preses i Kungl. Vetenskapskademien

Den 13 december valdes biologiprofessor Dan Larhammar till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Som preses blir han Akademiens ordförande och främste företrädare. Ett av målen är att göra Akademien och det vetenskapliga budskapet mer synligt i samhällsdebatten. 

Namn som nämns

Fri Dec 15 13:59:00 CET 2017

Campus card as Library card

On 15 January, 2018 we will switch our self check-outs. This means that the library cards now used will no longer be valid and, for students and employees of Uppsala University, the campus card will be used instead.

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 16:08:00 CET 2017

Beslut om prorektor

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades att Anders Malmberg fortsätter som prorektor de kommande tre åren.

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 10:05:00 CET 2017

Dagens konsistoriesammanträde

Dagens konsistoriesammanträde tar bland annat upp frågan om lagring av forskningsdatabas till beslut.

Universitetsnyheter

Mon Dec 11 10:18:00 CET 2017

Stort intresse för universitetets utvärderingsmodell

Det var övervägande positiva tongångar när företrädare för de tio utbildningarna som testat universitetets egen modell för utbildningsutvärderingar, delade med sig av sina erfarenheter. Intresset var stort för denna första årliga konferens vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Dec 07 09:11:00 CET 2017

University finds misconduct behind plastics study

In June 2016 a research article was published in the journal Science describing how fish in early developmental stages consume microplastics. The study attracted considerable attention but was also reported for misconduct in research by a group of researchers. On 6 December 2017, Uppsala University took a decision in the case.

Universitetsnyheter

Mon Dec 04 11:13:00 CET 2017

Återbruk av möbler: ytterligare 1 500 objekt tillgängliga efter behov

Första omgången av Återbruksprojekt Segerstedt är klar men det finns ytterligare ca 1 500 begagnade möbler kvar på lagret i BMC, möbler som kan övertas av institutioner och enheter.

Universitetsnyheter

<
>