News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (12)
  • University News (12)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Fri Feb 26 10:28:00 CET 2016

Årets Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda

Fem anställda, eller före detta anställda, har tilldelats Gustaf Adolfsmedaljer vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Feb 25 11:04:00 CET 2016

Dags för ny forskningsutvärdering 2017

Uppsala universitet ska nu genomföra en tredje universitetsövergripande forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17). Denna gång ligger fokus på förutsättningar och processer för bästa forskningskvalitet.

Universitetsnyheter

Wed Feb 24 15:23:00 CET 2016

Handlingsplan för miljöarbetet

I en nyligen tagen handlingsplan för miljöarbetet 2016-2017, ingår bland annat att genomföra projektet Cykelvänlig arbetsplats, minska energiförbrukningen i våra lokaler, utbilda inköpsansvariga samt öka återbruket av möbler och elektronisk utrustning.

Universitetsnyheter

Wed Feb 24 14:13:00 CET 2016

Quality management in the experimental classroom

E-learning is under rapid development at the University. For example, the experimental classroom at Blåsenhus offers education, supervision, seminar activity, and education for and with students. The reconfigurable furnishing, equipment and technology lead to increased student collaboration, discussion and participation.

Universitetsnyheter

Tue Feb 23 10:16:00 CET 2016

Dags för ny lönerevision

Arbetet med nästa lönerevision har precis inletts och klart är att nya löner kommer att gälla från och med den 1 oktober 2016. Tidplanen för kommande löneförhandlingar - till exempel när nya löner ska utbetalas- är dock ännu inte klar, utan diskuteras för närvarande med de fackliga organisationerna vid universitetet.

Universitetsnyheter

Mon Feb 22 15:57:00 CET 2016

Universitetet vill utbilda fler och se ökade basanslag

2015 har varit ett positivt år för Uppsala universitet med fortsatt högt söktryck på utbildningssidan och bra utfall i konkurrensen om forskningsbidrag. För de kommande tre åren efterlyser universitetet bland annat fler utbildningsplatser och utvecklingsresurser för insatser för nyanlända på kort och lång sikt.

Universitetsnyheter

Wed Feb 17 15:14:00 CET 2016

Varsam renovering av universitetshuset

Nu påbörjar Statens fastighetsverk en omfattande renovering av universitetshuset. Renoveringen, som sker i nära samarbete med Uppsala universitet, ska leda till en modernisering av bland annat el, tillgänglighet, belysning och akustik och det ska vara klart under 2017.

Universitetsnyheter

Mon Feb 15 10:55:00 CET 2016

Traditional posting at Carolina Rediviva

The traditional posting will take place at Carolina Rediviva during the rebuilding of the University building.

Universitetsnyheter

Mon Feb 08 14:50:00 CET 2016

Nytt om tjänsteresor

Problem med taxiresor, nya visumregler för resenärer till USA och Kanada, reseinformation för anställda. Nu finns det en nyhetssida med aktuell reseinformation gällande tjänsteresor.

Universitetsnyheter

Wed Feb 03 14:09:00 CET 2016

Add keywords - get found!

Now Employee Portal users can add searchable keywords to their profile pages, for example keywords related to your area of research. This makes it easier to, for instance, find collaborative partners through the Employee Portal.

Universitetsnyheter

Mon Feb 01 14:46:00 CET 2016

Logopederna söker bebisar

Har du ett barn som blir ett halvår i mars eller april? Då har du chans att bidra till logopedernas grundutbildning i Uppsala. Logopedutbildningen söker efter bebisar för att studenterna ska kunna studera barns språkutveckling.

Universitetsnyheter

Mon Feb 01 10:20:00 CET 2016

Uppsala universitet startar Mentor4Research i egen regi

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har under 10 år drivit mentorprogrammet Mentor4Research nationellt och från Uppsala universitet har totalt närmare 70 forskare deltagit. Med start i år introduceras en ny modell med lokala program och Uppsala universitet är först ut bland de svenska universiteten att bli programpartner.

Universitetsnyheter

<
>