News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (7)
  • University News (7)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Thu Jul 09 14:15:00 CEST 2015

Två år efter sammanslagningen

För två år sedan gick Högskolan Gotland samman med Uppsala universitet, och även om sammanslagningen av Sveriges äldsta och yngsta lärosäten i stort gått bra finns fortfarande saker kvar att göra. Bland annat har man inte kommit upp till det studentantal som var menat.

Universitetsnyheter

Tue Jul 07 13:57:00 CEST 2015

28 227 personer antagna till höstterminen

Efter första urvalet till höstterminen har Uppsala universitet antagit 28 227 personer. Antal antagna har minskat med 1,2 % jämfört med höstterminen 2014.

Universitetsnyheter

Sat Jul 04 13:42:00 CEST 2015

Förlängd tidplan för ”gemensam lön”

Idag får ungefär hälften av Uppsala universitets anställda sin lön via den universitetsgemensamma lönefunktionen. Universitetsdirektören beslutade i slutet av juni att förlänga tidplanen för genomförandeprojekt ”gemensam lön” att gälla hela 2016. Många förslag och synpunkter har inkommit till lönefunktionen de månader som gått.

Universitetsnyheter

Sat Jul 04 13:38:00 CEST 2015

Nyheter inom IT-administrationen

Universitetets IT-administration och förslag på utveckling inom området presenterades vid ett stormöte för Kaia, Kvalitetsarbete i administration, där det även bjöds på fika och frågestund.

Universitetsnyheter

Fri Jul 03 13:48:00 CEST 2015

Lättare att ansöka om betalkort

Nya förenklade rutiner för ansökan om betalkort med privat betalningsansvar har införts.

Universitetsnyheter

Wed Jul 01 11:29:00 CEST 2015

Eva Åkesson - hedersdoktor i Edinburgh

Uppsala universitet rektor, Eva Åkesson, har blivit hedersdoktor vid University of Edinburgh. Hon hedrades vid en ceremoni i Edinburgh på tisdagen.

Universitetsnyheter

Wed Jul 01 11:06:00 CEST 2015

Time for a staff party!

On 16 October, this year’s major event is going down – the Uppsala University staff party, held at Uppsala Konsert & Kongress. the registration is open from 17 august 12 am.

Universitetsnyheter

<
>