News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (131)
  • University News (131)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Wed Dec 16 11:33:00 CET 2015

Förslag till lokalförsörjning 2016 redovisas för konsistoriet

I morgon håller konsistoriet det sista sammanträdet för 2015. Internrevision, budgetunderlag, lokalförsörjning 2016 och arbetsordning för universitetet är några punkter.

Universitetsnyheter

Thu Dec 10 13:22:00 CET 2015

Klart med upphandling av massagetjänster

Upphandlingen av massagetjänster är avslutad. Universitetet har tecknat avtal med nio olika leverantörer gällande samtliga campusområden samt tre leverantörer för campus Gotland.

Universitetsnyheter

Wed Dec 09 13:22:00 CET 2015

Snabbare väg till svensk högskoleexamen för nyanlända testas

Det är väl känt att validering av utländsk examen kan ta tid och att det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden med utländsk examen. Som alternativ vill nu fem universitet i ett pilotprojekt öppna en snabbare väg till svensk högskoleexamen.

Universitetsnyheter

Wed Dec 09 10:19:00 CET 2015

Testa appen - och hitta rätt på BMC!

Under två månader - december och januari - ska två nyutvecklade appar testas i universitetshuset och på BMC. Apparna ska göra det enklare att hitta i byggnaderna med målet att öka tillgängligheten i lokalerna.

Universitetsnyheter

Mon Nov 30 11:21:00 CET 2015

Omorganisation inom biblioteket

Ämnesbiblioteken inom universitetsbiblioteket omorganiseras i december till sex enheter, bland annat för att utveckla bibliotekets tjänster och service gentemot forskare, studenter och anställda inom Uppsala universitet. Ingen personal sägs upp, det handlar främst om organisatoriska förändringar.

Universitetsnyheter

Fri Nov 27 10:00:00 CET 2015

Hållbarhet på agendan

Under en hel dag, idag, diskuteras hållbarhet av alla slag med forskare inom kulturgeografi, ekonomi, stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur och teknikvetenskap tillsammans med representanter från Uppsala lokala näringsliv och samhälle.

Universitetsnyheter

Tue Nov 24 21:03:00 CET 2015

New number to operator

From 30 November the number to the University switchboard is changed to 987.

Universitetsnyheter

Thu Nov 19 10:30:00 CET 2015

Vaccination against the seasonal flu - new dates

All members of staff are now eligible for free vaccinations against the seasonal flu. The cost must first be authorised by the head of your department, then walk-in rules apply for on-campus vaccinations. If you so wish, you can also vaccinate yourself at your own expense through the Feelgood Corporate Healthcare.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 18:11:00 CET 2015

U4-nätverk i ökat samarbete

Under ett par dagar har den åttonde rektorskonferensen i U4-nätverket hållits i Uppsala. Nätverket består, förutom Uppsala universitet, av universiteten i Göttingen(Tyskland), Groningen (Nederländerna) och Gent(Belgien). Man konstaterade att det internationella samarbetet mellan dessa universitet ökat stort sedan nätverket bildades.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 15:24:00 CET 2015

Resources and support in the wake of the Paris terrorist attacks

Due to the events in Paris over the last few days, the University Crisis Management would like to call attention to the support and resources available to students, staff and family, as well as to all Heads of Departments and equivalent.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 13:49:00 CET 2015

Resultat & reflexion – KAIA bjuder in till stormöte

KAIA-projektet bjuder in till utställning och stormöte med representanter från delprojekten.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 11:21:00 CET 2015

Stora historiepriset till Heléne Lööw

Sveriges största historiepris, Stora historiepriset, går 2015 till Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar kring nazismen i Sverige under hela nittonhundratalet fram till vår egen tid. Hennes senaste bok, Nazismen i Sverige 2000–2014 kom ut 2015.

Universitetsnyheter

Thu Nov 12 13:53:00 CET 2015

Strategiskt program för internationalisering beslutat

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades om universitets väg framåt inom området internationalisering. Programmet ska vara vägledande för det interna arbetet.

Universitetsnyheter

Tue Nov 10 13:45:00 CET 2015

Viktigt om beställning av taxi

Alla beställningar av taxi ska gå via det nya bolaget MyCab. För närvarande går det inte att boka taxi via resebyrån.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 14:49:00 CET 2015

Doktorand får samverkanspris

Regionförbundet delar i år ut Uppsala läns samverkanspris för andra gången, ett pris som ska uppmärksamma och stimulera goda samverkansinsatser mellan länets universitet och omvärlden. 2015 tilldelas priset Hanna Ellis från Uppsala universitet och Cecilia Sundberg från Sveriges lantbruksuniversitet.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 10:07:00 CET 2015

Urbana utmaningar på agendan i Singapore

En delegation från Uppsala universitet är just nu på plats i Singapore tillsammans med fem andra svenska universitet. Det är SACF – Swedish Academic Collaboration Forum – som håller sin andra internationella konferens, denna gång under temat ”Challenges within Urbanization”.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 10:00:00 CET 2015

Ny kvalitetsmärkning av vetenskapliga böcker

För att stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform etableras en typ av nationell infrastruktur, Kriterium, som ska garantera kvaliteten. Projektet startar 5 november och innebär en ny kvalitetsgranskning och fri tillgänglighet för läsarna.

Universitetsnyheter

Wed Oct 28 13:42:00 CET 2015

Ledningen gör inspel till forskningspropositionen

Den andra november lämnar Uppsala universitet sitt inspel till regeringen inför vårens arbete med den kommande forskningspropositionen. Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, leder universitetets interna arbete som mynnat ut i ett antal strategiskt viktiga punkter.

Universitetsnyheter

Mon Oct 26 10:12:00 CET 2015

Nytt avtal för fruktlådor klart

Den 1 november börjar ett nytt ramavtal för fruktlådor att gälla. Avtalet gäller i två år med möjlighet till två års förlängning. Leverantör i Uppsala är Upplands Trädgårdsprodukter. Campus Gotland är tyvärr avtalslöst tillsvidare.

Universitetsnyheter

Fri Oct 23 09:41:00 CEST 2015

Nytt avtal om löner för doktorander och amanuenser

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har nu avslutat förhandlingarna om ett nytt lokalt avtal om löner för doktorander och för amanuenser.

Universitetsnyheter

<
>