News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (16)
  • University News (16)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014

Universitetsdirektör på nytt jobb

Universitetsdirektör Ann Fust har fått ett nytt jobb. I november kommer hon att börja på Vetenskapsrådet som förvaltningschef och biträdande generaldirektör.

Universitetsnyheter

Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014

Summertime...

Summer is here! This is when many of us go on holiday. Hopefully, you will have enough time to do what you want this summer – perhaps you plan on spending time with your loved ones, getting started with that overdue DIY home project, lapping up the sun, swimming, travelling, reading a good book or just relaxing in your hammock. Whatever your plans are, we hope there will also be time for you to recuperate and unwind.

Universitetsnyheter

Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014

E-learning questionnaire

What does the present and future e-learning at Uppsala University look like?

Universitetsnyheter

Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014

Nytt avtal om utbildningssamarbete mellan Uppsala och Gävle

Uppsala universitet och Högskolan i Gävle har kommit överens om att utveckla utbildningssamarbetet. I en gemensam avsiktsförklaring har man som målsättning att utveckla samarbetet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Universitetsnyheter

Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014

Årets Oscarspris till hjärnforskare och vulkanforskare

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats F.D. Christian Benedict, institutionen för neurovetenskap, och F.D. Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper.

Universitetsnyheter

Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2014

Information in English for international researchers

Information in English for international researchers is now available on the web.

Universitetsnyheter

Tue Jun 24 00:00:00 CEST 2014

Besök ett museum i sommar

Passa på att besöka universitetets fina museer i sommar. Välj mellan Botaniska trädgården, Evolutionsbiologiska museet, Linnés Hammarby, Linnéträdgården, Medicinhistoriska museet, Museum Gustavianum med Anatomiska teatern och Myntkabinettet samt Uppsala universitetsbibliotek. Alla anställda...

Universitetsnyheter

Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014

Produktwebben med nya funktioner

Nu har universitetets inköpssystem, produktwebben, lanserats med en rad nya funktioner och i ny design.

Universitetsnyheter

Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014

Workshop om Active Learning Classroom

Universitetsanställda lärare, forskare och andra intresserade hälsas välkomna till en workshop om nya lärmiljöer där du får inspiration och idéer om hur du kan utveckla din undervisning.

Universitetsnyheter

Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014

Konsistoriet tog verksamhetsplanen

Vid dagens konsistoriesammanträde var verksamhetsplanen för 2015 huvudpunkten. Strategiska satsningar görs bland annat för att stärka gränsöverskridande samarbeten inom universitet.

Universitetsnyheter

Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2014

Flera nya ramavtal för universitetet

Nu finns ett antal nya ramavtal klara för universitetet; från översättningstjänster till leveranser av gaser och flytande kväve.

Universitetsnyheter

Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014

Uppsalaprofessorer fick medalj av kungen

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj. Tre uppsalaprofessorer fick medalj av kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet den 11 juni.

Universitetsnyheter

Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2014

Juristprofessor invald i Kungl. Vitterhetsakademien

Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt, har blivit invald som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen vid Kungl. Vitterhetsakademien. Maarit Jänterä-Jareborg disputerade i Uppsala 1989. Åren 1995-98 var hon ämnessakkunnig i...

Universitetsnyheter

Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014

Lyssna till seminariet om kollegialitet

Nyligen hölls ett seminarium om kollegialitet i universitetshuset. Nu kan du följa diskussionerna på webbtv.

Universitetsnyheter

Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2014

New vice-rectors appointed

Jörgen Hermansson, Stellan Sandler and Johan Tysk have now been officially appointed new vice-rectors, assuming office this summer.

Universitetsnyheter

Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2014

Enklare ansöka om studentkonto

I höst införs ett nytt och enklare sätt att ansöka om studentkonto vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

<
>