News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (12)
  • University News (12)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2014

Hög kvalitet på barnmorskeutbildningen

Uppsala universitets barnmorskeutbildning, magister- och masterutbildningen i internationell hälsa och magisterutbildningen i reproduktiv hälsa håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets granskning av landets utbildningar.

Universitetsnyheter

Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2014

We are reducing the number of passwords!

The 13th of May password C will be replaced by password A for all systems except for a few student computer labs that will use password C until this fall.

Universitetsnyheter

Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2014

Internationell masterutbildning alltmer populär

Urval 2 i antagningen till internationella masterprogram vid Uppsala universitet är nu klar. Antal antagna har ökat med 26 procent.

Universitetsnyheter

Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2014

Fribiljetter till humorfestivalen!

OBS! Biljetterna är slut! Nu finns det möjlighet att få två fribiljetter till stand-up-föreställningar på Stadsteatern på lördag den 26 april. Biljetter finns till Oslipat klockan 21 på Lilla Scenen eller Scott Capurro klockan 22, på samma scen. Skicka ett mail till Gisella...

Universitetsnyheter

Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2014

Nominera till Uppsala universitets innovationspris

Hjärnäpplet delas ut till framgångsrika entreprenörer vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2014

Studieadministration i framtiden

Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion har länge arbetat med målbilder, en metod där användarna själva engageras när ett nytt IT-system införs.

Universitetsnyheter

Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2014

Man klarar mer än man tror

Petra Einarsson, civilekonom och Årets alumn 2013 vid Uppsala universitet föreläser i universitetshuset den 22 april.

Universitetsnyheter

Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2014

Nu kan du prenumerera på andras gruppnyheter

Nu kan du prenumerera på nyheter även i grupper som du inte är medlem i. Dessa nyheter hamnar då i ditt flöde på startsidan i medarbetarportalen, tillsammans med övriga gruppnyheter. Idag skapades den tusende gruppytan.

Universitetsnyheter

Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2014

Behöver du logga in många gånger?

Som många säkert har märkt så räcker det inte längre med inloggning i MP för att nå alla administrativa system, det krävs oftast ytterligare inloggning för att öppna till exempel Akka.

Universitetsnyheter

Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2014

Var med och diskutera kollegialitet!

Under ledningskrisen uppstod en het debatt om hur universitetet ska styras. Akademiska företrädare har anklagat varandra för att inte ta hänsyn till kollegialiteten, akademins unika och anrika styrform. Men hur står det till med kollegialiteten på Uppsala universitet?

Universitetsnyheter

Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014

Rektor gav rapport till konsistoriet

Vid konsistoriets möte den 27 februari beslutades att rektor skulle återrapportera om hur arbetet går med att överbrygga förtroendeklyftan i universitetsledningen och hur en framgångsrik ledning av universitetet ska återskapas. Rektor redovisade inför konsistoriet vilka insatser som genomförts och planerna för hur arbetet ska drivas framåt.

Universitetsnyheter

Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2014

På senaste konsistoriet

Autonomiprocessen, forskningsfinansiering och rapport från arbetet med att återskapa en framgångsrik ledning - det var viktiga punkter för konsistoriet den 3 april.

Universitetsnyheter

<
>