News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Category

  • All (169)
  • University News (169)

Central News List Portlet

News and updates for employees

Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014

Henry Ohlsson - ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Uppsalaprofessorn Henry Ohlsson till ny ledamot i Riksbankens direktion. Han efterträder Karolina Ekholm som nu är statssekreterare på finansdepartementet.

Universitetsnyheter

Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014

Nytt ansökningssystem för forskningsmedel från 1 januari

Den 1 januari 2015 lanserar Vetenskapsrådet och Forte det gemensamma ansökningssystemet Prisma, för alla som ska söka forskningsfinansiering.

Universitetsnyheter

Fri Dec 19 00:00:00 CET 2014

All our best wishes for a joyous holiday and a happy 2015!

2014 has been a turbulent but also very successful year for Uppsala University. In the Vice Chancellor’s blog, there is an annual review where we highlight some important events. In November, the University Board decided on our new Mission statement, ‘Goals and Strategies for Uppsala...

Universitetsnyheter

Wed Dec 17 00:00:00 CET 2014

Applications for Matariki Fellows 2015

Matariki Fellows 2015 – now open for applications! The Matariki Fellowship Programme is a mobility programme open for researchers and teachers offering 6-month residencies in one of the seven participating Institutes: Dartmouth, Durham, Otago, Queen’s, Tübingen, Western Australia and Uppsala....

Universitetsnyheter

Tue Dec 16 00:00:00 CET 2014

Intressant avhandling om rekrytering av lektorer

Ingegerd Gunvik-Grönbladh har i sin avhandling i pedagogik, studerat dagens rekryteringsprocess av universitetslektorer och funnit en återgång till tiden, då lärarförmågan var viktigast och kollegor man känner väljs ut.

Universitetsnyheter

Tue Dec 16 00:00:00 CET 2014

Årets sista konsistoriesammanträde

Vid konsistoriets sammanträde den 17 december kommer man bland annat att rapportera om årets arbete med intern styrning och kontroll.

Universitetsnyheter

Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014

Viktigt meddelande om beställning av frukt

Tyvärr har det framkommit att ISS Fascility services AB har lämnat felaktiga uppgifter i sitt anbud som legat till grund för avtalet på fruktlådor. Upphandlingsenheten rekommenderar att beställningar av frukt görs från tidigare leverantör tills nytt avtal finns tillgängligt Frågor...

Universitetsnyheter

Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014

Stormöte om Kaia drog storpublik

Det var full rulle i Rullan på Polacksbacken när Kaia-projektet hade stormöte; drygt 120 medarbetare från universitetets olika delar hade tagit plats runt kaffeborden.

Universitetsnyheter

Mon Dec 15 00:00:00 CET 2014

Film ska attrahera studenter

Som receptarie är du superviktig, fastslår den nyproducerade film med vilken farmaceutiska fakulteten hoppas attrahera nya studenter till apotekar- och receptarieprogrammet.

Universitetsnyheter

Wed Dec 10 00:00:00 CET 2014

Uppsala universitet med när EU storsatsar på hälsa och material

Det blev full pott för Uppsala universitet när European Institute for Innovation and Technoloy, EIT, beslutade vilka konsortier som valts ut för två nya miljardssatsningar, så kallade KICar – denna gång inom områdena hälsa och material. Universitetet ingår i båda de vinnande ansökningarna. ...

Universitetsnyheter

Tue Dec 09 00:00:00 CET 2014

Fem nya medaljörer utsedda

Årets Linnémedalj i guld tilldelas Birgitta Bremer, professor Bergiana i systematisk botanik och föreståndare för Bergianska trädgården i Stockholm. 2014 års Rudbeckmedalj delas ut till tre forskare vid Uppsala universitet: Nils Mårtensson, Ann-Christine Syvänen och Henrik Williams. Årets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen är Marie-Christine Skuncke.

Universitetsnyheter

Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014

Nytt avtal om löner för doktorander och amanuenser

Den 4 december 2014 slöts ett nytt lokalt avtal om löner för doktorander och för amanuenser mellan arbetsgivaren och de fackliga parterna.

Universitetsnyheter

Mon Dec 08 00:00:00 CET 2014

Mats Larhed får fint kemipris

Mats Larhed, verksam vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.

Universitetsnyheter

Sun Dec 07 00:00:00 CET 2014

Musikhjälpen skapar engagemang i Uppsala

Uppsalaalumnen Petter är programledare i glasburen på Stora torget och artisterna Movits, Ansiktet, Maskinen och Joy får upp stämningen i glasentrén vid Engelska parken. Nu tar Musikhjälpen för första gången plats i Uppsala, för att samla in pengar för att bidra till att stoppa spridningen av hiv.

Universitetsnyheter

Thu Dec 04 00:00:00 CET 2014

Nytt samverkanspris till doktorand

David Lingfors, doktorand vid institutionen för teknikvetenskaper på Uppsala universitet, har fått Uppsala läns samverkanspris 2014, tillsammans med Åke Lindelöw, Sveriges lantbruksuniversitet.

Universitetsnyheter

Thu Dec 04 00:00:00 CET 2014

Osäkert läge för budgeten

Igår röstade Sveriges riksdag om budgeten för 2015. Vad händer nu när budgetpropositionen inte gick igenom? Sannolikt väntar inga stora förändringar för universitetets del.

Universitetsnyheter

Tue Dec 02 00:00:00 CET 2014

Nya mål och strategier för universitetet

Nu har Uppsala universitet bestämt färdriktningen för utvecklingen framåt. I förra veckan fastställde konsistoriet ett nytt mål- och strategidokument för universitetet.

Universitetsnyheter

Tue Dec 02 00:00:00 CET 2014

Ny företagshälsovård från 1 januari

Den 1 januari 2015 byter universitetet företagshälsovård, från Länshälsan till företaget Feel Good AB. För de medarbetare som går i behandling hos Länshälsan gäller övergångsregler på fyra månader.

Universitetsnyheter

Sat Nov 29 00:00:00 CET 2014

Samlingarna flyttar till Villavägen

Idag, den 1 december, öppnar universitetets alla samlingar, som nu finns på plats på EBC - tillgängliga för forskare och lärare. - Samlingarna ska vara en infrastruktur för både forskning och utbildning, säger Marika Hedin, chef för museum Gustavianum.

Universitetsnyheter

Fri Nov 28 00:00:00 CET 2014

Statsråd besöker universitetet

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson besöker Uppsala universitet på måndag den 1 december. Dagens program innehåller bland annat besök på Campus Blåsenhus och Ångströmlaboratoriet.

Universitetsnyheter

<
>