– Det var Emanuel Rubensson som på ett ledningsgruppsmöte tipsade att deras avdelning börjat med zoomfika, säger Robin Strand, föreståndare för avdelningen visuell information och interaktion. Så vi startade också och det har fungerat över förväntan. Man pratar om vardagen, hur det är att arbeta hemma och lite grann om arbetet också.

– Ja, det fungerar likadant som vanliga fikapauser, man pratar om vad som helst. Man blir glad när man får se ett annat ansikte efter att ha suttit själv hemma, säger Emanuel Rubensson, föreståndare för avdelningen beräkningsvetenskap.

Förutom nämnda avdelningar har också avdelningen för systemteknik börjat med zoomfika.
– Det kan vara fler men vi har inte haft något ledningsgruppsmöte sedan mötet där Emanuel tipsade oss, säger Robin Strand.

Del av arbetsmiljöarbetet

Att ha zoomfika uppdelat per avdelning är troligen nödvändigt eftersom institutionen har över 300 anställda.
– Jag var tveksam till om det skulle fungera med 40-45 personer som vi är men det har fungerat förvånansvärt bra, säger Emanuel Rubensson. Fikakanalen är öppen hela tiden men vi har två fikatider per dag då det oftast är någon där. Det är samma system som med det fysiska fikarummet.

Båda konstaterar att zoomfika är viktigt för att upprätthålla rutiner och skapa ett socialt sammanhang för att undvika att någon blir ensam.
– Vi är ju också en ganska internationell miljö och har bland annat doktorander och postdoktorander från olika delar av världen vid institutionen. Det kan ju vara så att de personerna inte har så mycket sociala kontakter utanför institutionen och då kan den här dagliga sociala kontakten vara ännu mer värdefull, säger Robin Strand. Delar av arbetsmiljöansvaret är delegerat till avdelningarna och det här passar bra för att sköta en del av den sociala arbetsmiljön.

– Jag tror också att det kan vara lätt att känna att arbetsuppgifterna inte är lika meningsfulla när man sitter själv. Att ses dagligen via zoomfika kan motverka den känslan, säger Emanuel Rubensson.

Hur har det gått med omställningen till distans- och nätundervisning?
– Vi är inne i en tentaperiod nu och vad jag har hört har de hemtentor som genomförts fungerat bra, säger Emanuel Rubensson. Vi får se hur våra förberedelser för nätundervisning fungerar nästa vecka när nästa undervisningsperiod startar. Våra lärare har bland annat förberett för datorlaborationer som går att göra hemma och med chattforum för frågor och diskussioner.

– Institutionens studierektorsgrupp har köpt in headsets och kameror för att hantera undervisningen men det blir nog en del problem att lösa nästa vecka, säger Robin Strand.

– Vi får helt enkelt testa och se vad som fungerar. Det behövs ett samarbete mellan lärare och studenter där alla bidrar för att göra det bästa möjliga av situationen, avslutar Emanuel Rubensson.