Dagligen sker ett mycket stort antal möten över Zoom, omkring 3 000 per dag, med en total deltagarmötestid på ca ett år. Det säger något om den belastning som systemet dagligen utsätts för.

Detta till trots, så tycks det fungera bra med Zoom, visar den nöjdhetsmätning som avdelningen för universitetsgemensam IT gjorde under del av april månad. Nära nog samtliga användare, 97 procent, var nöjda med tekniken.

Och det fåtal användare som uppgivit att Zoom krånglat, följer man genast upp med support; deras problem beror huvudsakligen på dålig uppkoppling från hemmet eller trasigt headset.

Antalet Zoomanvändare vid Uppsala universitet är idag 19 034, varav 12 132 är studenter och 6 092 anställda vid universitetet.

Vill du lära dig mer om Zoom – eller bara dela dina erfarenheter med andra?
Anmäl dig till Zoom café, Zoom verkstad eller Inkluderande e-möten.