I dag kan de svenska lärosätena på egen hand besluta och utreda forskningsfusk. Det kan komma att ändras nu när regeringen tillsatt Margaretha Fahlgren som utredare. Ett scenario är att lärosätena inte ska kunna utreda sig själva vid misstanke om fusk.

– I dag fattar man olika beslut på olika lärosäten, vi behöver se över hur det blir likvärdiga bedömningar över hela sektorn. Utredningen kommer förmodligen leda till en eller annan förändring. Vi måste titta på det svenska systemet i ett internationellt perspektiv. I andra länder så utreder inte läroinstituten sig själva, säger Margaretha Fahlgren i en artikel i Svenska Dagbladet.

Regeringens utredning klar 2016

Margaretha Fahlgren har ännu inte utsett vilka experter som ska ingå i utredningsteamet som ska:

  • Utreda behovet av ett nytt sätt att hantera ärenden som rör utredning av oredlighet i forskning.
  • Lämna förslag som säkerställer en tydlig och rättssäker hantering av misstänkt forskningsfusk.
  • Utreda hur begreppen god sed och oredlighet i forskning används.
  • Hur högskolors ansvar för upprätthållande av god sed i forskningen kan förtydligas.
  • Göra en översyn av verksamheten vid expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.
  • Se över om det behövs föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende utredningar av forskningsfusk.

Läs mer: Regeringskansliet