Arbetsmarknadens parter finansierar – genom AFA Försäkring – forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, för att främja välmående och minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Postdoc-stödet med inriktning på arbetsmiljö är en del av det förebyggande arbetet.

Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste tre åren.

Utlysningen av postdoc-stödet startar 7 april 2020. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 28 maj 2020.

Mer information om postdoc-utlysningen på AFA:s hemsida.

Kontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Emma Aronsson, FoU-handläggare AFA Försäkring: emma.aronsson@afaforsakring.se, 08-696 44 39
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12