Professor Sandra Torres har blivit invald som ordförande för den social-behavioristiska sektionen och medlem av den verkställande kommittén för International Association of Gerontology and Geriatrics- European Region, IAGG.

Organisationens mål är bland annat att lyfta fram gerontologisk forskning över disciplingränser och utbildning av kvalificerad personal inom äldreområdet.

Mer om IAGG