Nyligen presenterades samverkansgrupper knutna till regeringens fyra strategiska samverkansprogram: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life science, Näringslivets klimatomställning samt Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

I samverkansgruppen för Hälsa och life science representeras Uppsala universitet av professor Eva Tiensuu Janson, dekan vid medicinska fakulteten.

Samverkansgruppernas experter har en rådgivande roll. Grupperna består av cirka 20 ledamöter vardera, men ytterligare ledamöter kan tillkomma. Förordnandena gäller till och med 31 augusti 2022.