De fyra huvudsökanden från Uppsala universitet som har fått femårig finansiering från KAW är:

  • Jens Carlsson, docent vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi,
  • Anna Dimberg, docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi,
  • Sascha Ott, professor vid Institutionen för kemi - Ångström,
  • Yi Wang, professor vid Institutionen för informationsteknologi.

Nyhetsartikeln på Uppsala universitets hemsida presenterar forskningsprojekten ytterligare.