Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag har arbetat som chef, ledare och konsult i gränslandet mellan verksamhet och IT under många år. Bland annat med att bygga upp verksamheter från grunden, utreda och ta fram rekommendationer och förslag, leda stora och små förändringar av verksamheter, leda stora förändringsprogram- och projekt med eller utan IT-lösningar.

Vilka roller har du haft tidigare?
– Några exempel är IT-chef, IT-direktör, management konsult, logistikdirektör, Chief Operating Officer och vice VD.

Var har du arbetat tidigare?
– Jag har cirka 30 års arbetslivserfarenhet från både offentlig och privat sektor i Sverige och utomlands inom flera olika branscher, till exempel hälso-och sjukvård, läkemedel, managementkonsulting och tillverkningsindustri. Bland mina tidigare arbetsgivare finns bland annat Karolinska universitetssjukhuset (där jag arbetat de senaste 10 åren), Connecta, Cap Gemini Ernst & Young, Procter & Gamble och SKF.

Vilken roll får du på Uppsala universitet?
– IT-direktör med uppdrag att leda arbetet med att etablera, driva och utveckla den universitetsgemensamma IT-verksamheten.
 
Vad hoppas du tillföra Uppsala universitet?
– Bred erfarenhet inom IT-området tillsammans med förmåga att leda i förändring med engagemang och stor lyhördhet för verksamhet, medarbetare och ledning samt ett driv i kombination med långsiktighet och tålamod.

Vad vet du idag om Uppsala universitet och vår IT-miljö?
– Att det är Sveriges första universitet med en historia som både imponerar och förpliktigar. En stor och komplex organisation med många olika intressenter - forskare, studenter och administration - med olika behov av IT-lösningar. En heterogen IT-miljö där vissa områden är gemensamma och andra är verksamhetsanpassade.

Vilka utmaningar ser du framför dig?
– Att så snabbt som möjligt lära mig så mycket som möjligt om Uppsala universitet i allmänhet och IT-verksamheten i synnerhet för att tillsammans med organisationen bidra till universitetets framtida utveckling och konkurrenskraft genom verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra, effektiva och framsynta digitala lösningar.